Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

KOMUNIKAT Nr 5/2021   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy   arkusz oceny


KOMUNIKAT Nr 4/2021   pobierz plik

1. XXI Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego   regulamin


KOMUNIKAT Nr 3/2021   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
2. Szkolenie dla nowo wstępujących
3. Szkolenie dla selekcjonerów
4. Trening strzelecki koła
5. Sprawozdania ŁOW-1   ŁOW-1    instrukcja    załącznik do ŁOW-1


KOMUNIKAT Nr 2/2021   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   RPŁ    arkusz inwentaryzacji    zawiadomienie o inwentaryzacji
2. Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF
3. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2020/2021   arkusz oceny


KOMUNIKAT Nr 1/2021   pobierz plik

1. Ubezpieczenie od szkód łowieckich   deklaracja

KOMUNIKAT Nr 7/2020   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2021 rok
2. Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy   arkusz oceny
3. Polowania zbiorowe   zawiadomienie
4. Odstrzał sanitarny dzików


KOMUNIKAT Nr 6/2020   pobierz plik

1. Walne zgromadzenia kół   projekt porządku obrad WZK
2. Ubezpieczenie OC kół   informacja
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli


KOMUNIKAT Nr 5/2020   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
2. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 4/2020   pobierz plik

1. Sprawozdania ŁOW-1   ŁOW-1    instrukcja    załącznik do ŁOW-1
2. Sprawozdanie finansowe koła   bilans


KOMUNIKAT Nr 3/2020   pobierz plik

1. Szkolenie dla przedstawicieli zarządów kół


KOMUNIKAT Nr 2/2020   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   RPŁ    arkusz inwentaryzacji zwierzyny    gatunki chronione    zawiadomienie o inwentaryzacji
2. Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF   program
3. Zasady bioasekuracji   zasady bioasekuracji
4. Trening strzelecki koła


KOMUNIKAT Nr 1/2020   pobierz plik

1. Szkolenie dla selekcjonerów
2. Szkolenie dla nowo wstępujących
3. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
4. Wycena medalowa trofeów
5. Kurs sygnalistów myśliwskich
6. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   deklaracja

KOMUNIKAT Nr 9/2019   pobierz plik

1. Zasady bioasekuracji podczas polowań – szkolenia
2. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego


KOMUNIKAT Nr 8/2019   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2020 rok   oświadczenie
2. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy


KOMUNIKAT Nr 7/2019   pobierz plik

1. Hubertus Spalski
2. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
3. Zmiana regulaminu polowań   rozporządzenie
4. Intensyfikacja odstrzału dzików   pismo ZG PZŁ
5. Piotrkowska msza hubertowska
6. Odstrzały sanitarne dzików


KOMUNIKAT Nr 6/2019   pobierz plik

1. Zbieramy podpisy pod zmianą ustawy Prawo łowieckie   formularz do podpisu
2. Szkolenie dla szacujących szkody łowieckie


KOMUNIKAT Nr 5/2019   pobierz plik

1. Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ
2. Szkolenie dla szacujących szkody łowieckie
3. Zgłaszanie szkód łowieckich
4. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ
5. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)
6. Zawody Strzelectwa Myśliwskiego o „Złoty Liść Jesieni”
7. Hubertus Spalski


KOMUNIKAT Nr 4/2019   pobierz plik

1. Szkolenie z bioasekuracji podczas polowań na dziki
2. Przedstawienie projektu uchwały o podziale województwa łódzkiego na obwody łowieckie – konsultacje
3. Kategoryzacja obwodów łowieckich
4. Szkody łowieckie – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
5. XX Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego
6. Wycena medalowa trofeów
7. Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich   regulamin


KOMUNIKAT Nr 3/2019   pobierz plik

1. Walne zgromadzenia kół   projekt porządku obrad WZK
2. Sprawozdania ŁOW-1   ŁOW-1    instrukcja    załącznik do ŁOW-1
3. Sprawozdanie finansowe koła   bilans    pytania i odpowiedzi    okólnik ZG
4. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
5. Informacje ZG PZŁ   okólnik ZG
6. Program wczesnego wykrycia zakażeń wirusem ASF
7. Ubezpieczenie OC członków zarządu
8. Szafy na broń
9. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli


KOMUNIKAT Nr 2/2019   pobierz plik

1. Statut Polskiego Związku Łowieckiego   Statut (z zał. 1-3)    Zał. nr 4    Uchwała KZD
2. Szacowanie szkód łowieckich   ŁODR
3. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 1/2019   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   RPŁ    arkusz inwentaryzacji zwierzyny    gatunki chronione    zawiadomienie o inwentaryzacji
2. Szkolenie nowo wstępujących
3. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
4. Targi HUBERTUS EXPO 2019
5. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących

KOMUNIKAT Nr 15/2018   pobierz plik

1. Odstrzał dzików   pismo1   pismo2
2. Rozporządzenie w sprawie wysokości ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików   rozporządzenie
3. Kurs dla sygnalistów myśliwskich   program
4. Polityka ochrony danych osobowych w kołach łowieckich (dotyczy kół macierzystych)
5. Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym – obowiązek informacyjny   zawiadomienie
6. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy


KOMUNIKAT Nr 14/2018   pobierz plik

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska   rozporządzenie
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   rozporządzenie
3. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego


KOMUNIKAT Nr 13/2018   pobierz plik

1. Kontrola przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowań na dziki    zasady bioasekuracji   zarządzenie   wytyczne


KOMUNIKAT Nr 12/2018   pobierz plik

1. Polowania zbiorowe   rozporządzenie   zawiadomienie o polowaniach zbiorowych
2. Odstrzał dzików
3. Okólnik Zarządu Głównego PZŁ   okólnik
4. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
5. Składka członkowska na 2019 rok
6. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 11/2018   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół   wyciąg z umowy generalnej ubezpieczenia


KOMUNIKAT Nr 10/2018   pobierz plik

1. Szacowanie szkód łowieckich – zmiana ustawy Prawo łowieckie   ustawa
2. Informacja o polowaniach zbiorowych
3. Informacja o udostępnianiu danych o polowaniach indywidualnych
4. Nowe zasady bioasekuracji   zasady bioasekuracji
5. Pismo Zarządu Głównego PZŁ   pismo ZG PZŁ
6. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   pismo GDOŚ
7. Badania prowadzone w kierunku wścieklizny
8. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ
9. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem
10. Akcja krwiodawstwa „Darz Bór – dasz krew”


KOMUNIKAT Nr 9/2018   pobierz plik

1. Statut Polskiego Związku Łowieckiego
2. Pismo Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi


KOMUNIKAT Nr 8/2018   pobierz plik

1. XIX Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego
2. Wycena medalowa trofeów
3. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego
4. RODO - obowiązek informacyjny   obowiązek informacyjny


KOMUNIKAT Nr 7/2018   pobierz plik

1. Informacje ZG PZŁ   pismo ZG    okólnik ZG    deklaracja    oferta ubezpieczenia    warunki ubezpieczenia


KOMUNIKAT Nr 6/2018   pobierz plik

1. Informacje ZG PZŁ   pismo Ministra Środowiska


KOMUNIKAT Nr 5/2018   pobierz plik

1. Informacje ZG PZŁ   pismo ZG
2. Szacowanie szkód łowieckich   informacja dla gmin


KOMUNIKAT Nr 4/2018   pobierz plik

1. Walne zgromadzenia kół   porządek WZK    uchwała WZK    protokół komisji skrutacyjnej    oświadczenie lustracyjne
2. Informacje ZG PZŁ   pismo ZG - szacowanie    pismo Ministra - szacowanie    pismo ZG - stażyści
3. Sprawozdania   Łow-1    instrukcja    załącznik do ŁOW-1    bilans
4. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
5. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego   zdjęcie znaczka
6. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli


KOMUNIKAT Nr 3/2018   pobierz plik

1. Walne zgromadzenia kół   porządek obrad


KOMUNIKAT Nr 2/2018   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   RPŁ   arkusz inwentaryzacji zwierzyny   wytyczne
2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
3. Targi HUBERTUS EXPO 2018
4. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących


KOMUNIKAT Nr 1/2018   pobierz plik

1. Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego wobec propozycji zmian w ustawie Prawo łowieckie
2. Odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych
3. Szkolenie selekcjonerów   program szkolenia
4. Kurs instruktorów kynologii   program szkolenia
5. Powiatowe łowy na drapieżniki   regulamin

KOMUNIKAT Nr 9/2017   pobierz plik

1. Zarządzenie Zarządu Głównego PZŁ w sprawie wytycznych dla dzierżawców obwodów łowieckich w zakresie postępowania z patrochami od dzików   Zarządzenie
2. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy
3. Państwowa Straż Łowiecka w Łodzi
4. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 8/2017   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej;  Arkusz oceny
2. Składka członkowska na 2018 rok
3. Inwentaryzacja kuropatwy i zająca   instrukcja taksacja  protokół wyników  protokół taksacji  liczenie z użyciem reflektora  instrukcja reflektor
4. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 7/2017   pobierz plik

1. Hubertus Spalski 2017
2. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem


KOMUNIKAT Nr 6/2017   pobierz plik

1. Zmiany w rozporządzeniach Ministra Środowiska   Zmiana na liście gatunków łownych   Zmiana okresów polowań   Zmiana w regulaminie polowań   Zmiana w RPŁ i WŁPH
2. Szakal złocisty - raportowanie   pismo
3. Pismo Ministra Środowiska w sprawie systemu informatycznego PZŁ dla kół łowieckich
4. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ
5. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem
6. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 5/2017   pobierz plik

1. XVIII Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego
2. Kurs instruktorów kynologii
3. Zagroda dzicza   regulamin   zasady korzystania
4. Wycena medalowa trofeów
5. Jubileusz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego
6. Obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego


KOMUNIKAT Nr 4/2017   pobierz plik

1. Sprawozdania   Łow-1   instrukcja   załacznik do ŁOW-1   bilans
2. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli
4. Petycja w obronie Polskiego Łowiectwa   petycja
5. Pismo Ministra Środowiska   pismo


KOMUNIKAT Nr 3/2017   pobierz plik

1. Petycja w obronie Polskiego Łowiectwa   petycja
2. Postulaty i uwagi KRIR   postulaty KRIR
3. Pismo Ministra Środowiska   pismo


KOMUNIKAT Nr 2/2017   pobierz plik

1. Kategoryzacja obwodów łowieckich   pełnomocnictwo
2. Wydzierżawianie obwodów   podanie - obwód leśny,   podanie - obwód polny
3. Roczne plany łowieckie   wytyczne   roczny plan łowiecki   arkusz inwentaryzacji zwierzyny
4. Wycena medalowa trofeów
5. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
6. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ   program
7. Targi HUBERTUS EXPO 2017
8. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących
9. Kursy sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego
10. Decyzja Ministra Środowiska na odstrzał lisów do celów badań naukowych   decyzja
11. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   deklaracja
12. Ankieta dot. kynologii łowieckiej (dotyczy kół macierzystych)   ankieta


KOMUNIKAT Nr 1/2017   pobierz plik

1. Odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych
2. Ptasia grypa   rozporządzenie   wytyczne dla myśliwych
3. Nieprawidłowości związane z wydawaniem upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego na dziki   pismo
4. Szkolenie selekcjonerów   program szkolenia
5. Powiatowe łowy na drapieżniki   regulamin
6. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy
7. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego (dotyczy kół macierzystych)

KOMUNIKAT Nr 6/2016   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
2. Składka członkowska na 2017 rok
3. Inwentaryzacja kuropatwy i zająca
4. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 5/2016   pobierz plik

1. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ   program szkolenia
2. Trening strzelecki
3. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem
4. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)   ulotka


KOMUNIKAT Nr 4/2016   pobierz plik

1. Wycena medalowa po polowaniach komercyjnych
2. Szkolenie strażników łowieckich   program
3. XVII Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego
4. Treningi strzeleckie


KOMUNIKAT Nr 3/2016   pobierz plik

1. Szkolenie dla szacujących szkody   program szkolenia
2. Sprawozdania   Łow-1   instrukcja   załącznik do ŁOW-1   bilans
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli


KOMUNIKAT Nr 2/2016   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   roczny plan łowiecki   arkusz inwentaryzacji zwierzyny   tryb postępowania
2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
3. Szkolenie skarbników kół łowieckich (dotyczy kół macierzystych)
4. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego   uchwała
5. Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ   program szkolenia nowo wstępujących
6. Targi HUBERTUS EXPO 2016
7. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących
8. Treningi strzeleckie
9. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   deklaracja


KOMUNIKAT Nr 1/2016   pobierz plik

1. Petycja w obronie polskiego łowiectwa
2. Legitymacja członkowska   ankieta osobowa
3. Szkolenie selekcjonerów   program szkolenia
4. Zasady selekcji   zasady selekcji
5. Wycena medalowa trofeów
6. Zalecenia dla dzierżawców obwodów łowieckich w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
   pismo ZG PZŁ   pismo Ministra Środowiska
7. Monitorowanie kolizji drogowych z udziałem łosia
8. Pismo Wojewody Łódzkiego

KOMUNIKAT Nr 12/2015   pobierz plik

1. Szkolenia
2. Powiatowe łowy na drapieżniki   uchwała   regulamin
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału
4. Szczepienia lisów   pismo
5. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 11/2015   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2016 rok
2. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji   zarządzenie   protokół wyników   protokół taksacji
3. Piotrkowska msza hubertowska
4. Ankieta   ankieta


KOMUNIKAT Nr 10/2015   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)   ulotka
2. Hubertus Spalski 2015   program balu
3. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny


KOMUNIKAT Nr 9/2015   pobierz plik

1. Informacja o pozyskaniu dzików
2. Szkolenie nowo wstępujących


KOMUNIKAT Nr 8/2015   pobierz plik

1. Informacja z obrad IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ
2. Wycena medalowa trofeów
3. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem


KOMUNIKAT Nr 7/2015   pobierz plik

1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   informacja ARiMR


KOMUNIKAT Nr 6/2015   pobierz plik

1. XVI Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego   regulamin
2. Kurs dla kandydatów na instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego


KOMUNIKAT Nr 5/2015   pobierz plik

1. Sprawozdanie finansowe koła (dotyczy kół macierzystych)   informacja ZG PZŁ
2. Wycena medalowa po polowaniach komercyjnych


KOMUNIKAT Nr 4/2015   pobierz plik

1. Sprawozdania   ŁOW-1   instrukcja   załącznik do ŁOW-1   bilans
2. Targi HUBERTUS EXPO 2015
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli
4. Walne zgromadzenia kół   poradnik   zasady głosowania   protokoły komisji
5. Szkolenie strażników łowieckich


KOMUNIKAT Nr 3/2015   pobierz plik

1. Uchwała w sprawie zwołania XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ   poradnik   zasady głosowania   wzory uchwał
2. Roczne plany łowieckie   roczny plan łowiecki   arkusz inwentaryzacji   tryb postępowania
3. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
4. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   deklaracja   zakres ubezpieczenia
5. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
6. Targi HUBERTUS EXPO 2015
7. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących
8. Pismo Wojewody Łódzkiego


KOMUNIKAT Nr 2/2015   pobierz plik

1. Szkolenia   program szkolenia selekcjonerów
2. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 1/2015   pobierz plik

1. Zmiana Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie okresów polowań   rozporządzenie

KOMUNIKAT Nr 10/2014   pobierz plik

1. Rozporządzenie MSW   rozporządzenie
2. Zeszyt edukacyjny dla gimnazjum (dotyczy kół macierzystych)
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału   arkusz
4. Certyfikat ubezpieczenia OC koła łowieckiego (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 9/2014   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2015 rok   uchwała nr 52
2. Uchwała NRŁ w sprawie wniosku o przyjęcie na staż   wniosek
3. Uchwała NRŁ w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału   uchwała nr 54
4. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji   zarządzenie   protokół wyników   protokół taksacji
5. Szkolenie weterynaryjne
6. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 8/2014   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)   ulotka
2. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
3. Hubertus Spalski 2014
4. Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych


KOMUNIKAT Nr 7/2014   pobierz plik

1. Konkurs na „Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka na terenach zarządów okręgowych PZŁ”   zarządzenie   informacja   załącznik nr 1   załączniki nr 2-4
2. Szkolenie nowo wstępujących   program
3. Hubertus Spalski 2014
4. Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń   ulotka


KOMUNIKAT Nr 6/2014   pobierz plik

1. Konkurs na „Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji kuropatwy”   zarządzenie   informacja   załącznik nr 1   załączniki nr 2-4


KOMUNIKAT Nr 5/2014   pobierz plik

1. XV Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego   regulamin
2. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 4/2014   pobierz plik

1. Sprawozdania   zarządzenie   ŁOW-1   instrukcja   załącznik do ŁOW-1   bilans
2. Targi HUBERTUS EXPO 2014
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli
4. Szkody łowieckie – informacja   osoby szacujące szkody
5. Ankieta dotycząca szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   ankieta
6. Zebranie prezesów kół łowieckich (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 3/2014   pobierz plik

1. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   deklaracja   warunki ubezpieczenia   procedury szacowania
2. Stanowisko Ministerstwa Środowiska   stanowisko Ministerstwa Środowiska
3. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego


KOMUNIKAT Nr 2/2014   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   tryb postępowania   arkusz inwentaryzacji   roczny plan łowiecki
2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
3. Wycena medalowa trofeów
4. Szkolenie weterynaryjne
5. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących
6. Terminarz imprez


KOMUNIKAT Nr 1/2014   pobierz plik

1. Szkolenie selekcjonerów   program szkolenia selekcjonerów
2. Szkolenie nowo wstępujących   program szkolenia NW

KOMUNIKAT Nr 8/2013   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2014 rok
2. Certyfikat ubezpieczenia OC (dotyczy kół macierzystych)
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy
4. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji   Zarządzenie   Instrukcja   Protokół wyników   Protokół taksacji


KOMUNIKAT Nr 7/2013   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
2. Komunikat Zarządu Głównego PZŁ w sprawie rejestracji kół (dotyczy kół macierzystych)   pismo   wniosek
3. Konkurs na okręgowy program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zająca szaraka
4. Hubertus Spalski 2013
5. Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach   opinia


KOMUNIKAT Nr 6/2013   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)   ulotka
2. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania
i znakowania tusz   zmiana w regulaminie polowań
3. Uchwała Okręgowej Rady Łowieckiej w sprawie powołania komisji dokonującej oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej z zasadami selekcji   zespoły do oceny
4. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego
5. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii   pismo GIW
6. Pismo Ministra Środowiska w sprawie afrykańskiego pomoru świń   pismo MŚ


KOMUNIKAT Nr 5/2013   pobierz plik

1. Komunikat Zarządu Głównego   komunikat   stanowisko ZG PZŁ
2. Szkolenie dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego


KOMUNIKAT Nr 4/2013   pobierz plik

1. Obchody 90-lecia w piotrkowskim okręgu łowieckim   zaproszenie
2. XIV Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego   regulamin


KOMUNIKAT Nr 3/2013   pobierz plik

1. Sprawozdania   zarządzenie   ŁOW-1   instrukcja   załącznik do ŁOW-1   bilans
2. Pismo Głównego Lekarza Weterynarii   tabela
3. Informacja o kasach rejestrujących   informacja
4. Targi HUBERTUS EXPO 2013
5. Znaczki i albumy z okazji 90 – lecia PZŁ
6. Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa   pismo GIORIN
7. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli
8. Kampania w sprawie wprowadzenia zakazu polowań na wszystkie gatunki ptactwa


KOMUNIKAT Nr 2/2013   pobierz plik

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych   roczny plan łowiecki   rozporządzenie 2013   rozporządzenie 2007   arkusz inwentaryzacji zwierzyny
2. Zbiór zasad etyki i ceremoniał sztandarowy   Zbiór Zasad Etyki i Tradycji Łowieckich   Ceremoniał Sztandarowy PZŁ
3. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   arkusz oceny
4. Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących
5. Fundusz Odnowy Zwierzyny Drobnej   uchwała nr 17 NRŁ   uchwała nr 56 ZG PZŁ   regulamin   regulamin pracy   kryteria
6. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego


KOMUNIKAT Nr 1/2013   pobierz plik

1. Zebranie łowczych kół w sprawie rocznych planów łowieckich
2. Szkolenie dla osób szacujących szkody – etap II   Program szkolenia
3. Szkolenie selekcjonerów   Program szkolenia
4. Szkolenie nowo wstępujących   Program szkolenia wiosenny   Program szkolenia jesienny
5. Terminarz imprez   Terminarz imprez

KOMUNIKAT Nr 8/2012   pobierz plik

1. Ubezpieczenie od szkód łowieckich   Komunikat ZG PZŁ   deklaracja
2. Opinia o udziale nieletnich w polowaniu   opinia


KOMUNIKAT Nr 7/2012   pobierz plik

1. Certyfikat ubezpieczenia OC (dotyczy kół macierzystych)
2. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy


KOMUNIKAT Nr 6/2012   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2013 rok
2. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny   zarządzenie
3. Spotkanie prezesów kół
4. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 5/2012   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)   komunikat nr 4 ZG PZŁ   ulotka OC
2. Ubezpieczenie od szkód łowieckich (dotyczy kół macierzystych)   komunikat nr 5 ZG PZŁ   przedmiot i zakres ubezpieczenia od szkód   deklaracja
3. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji   Zarządzenie   Instrukcja   protokół wyników   protokół taksacji
4. Obchody dnia św. Huberta w Spale


KOMUNIKAT Nr 4/2012   pobierz plik

1. XIII Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego   regulamin
2. Wycena medalowa trofeów
3. Ankieta   ankieta


KOMUNIKAT Nr 3/2012   pobierz plik

1. Roczne plany łowieckie   roczny plan łowiecki   tryb postępowania przy sporządzaniu RPŁ   pismo Dyrekcji Generalnej LP
2. Sprawozdania   sprawozdania
3. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
4. Komunikaty Zarządu Głównego PZŁ   okólnik   ubezpieczenie
5. Pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi   pismo KWP Łódź
6. Konkurs na najlepszą stronę internetową   regulamin   formularz zgłoszeniowy
7. Ankieta   ankieta
8. Targi HUBERTUS EXPO 2012


KOMUNIKAT Nr 2/2012   pobierz plik

1. Szkolenie łowczych
2. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz - DRUK
3. Ustawa o ochronie zwierząt - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi   program opieki
4. Nowy magazyn w TVBiznes
5. Terminarz imprez strzeleckich i kynologicznych   terminarz imprez   harmonogram szkoleń
6. Informacja Zarządu Głównego PZŁ w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kół za szkody w uprawach i płodach rolnych


KOMUNIKAT Nr 1/2012   pobierz plik

1. Szkolenie selekcjonerów   Program szkolenia
2. Szkolenie nowo wstępujących   Program szkolenia cz. I   Program szkolenia cz. II
3. Decyzja Ministra Środowiska   zezwolenie MŚ na odstrzał lisa w okresie ochronnym
4. Komunikat Zarządu Głównego PZŁ

KOMUNIKAT Nr 8/2011   pobierz plik

1. Zmiana w „Regulaminie Polowań”   rozporządzenie
2. Szkolenie strażników łowieckich   umowa   zakres czynności   wzór oznaki
3. Arkusze oceny prawidłowości odstrzału rogaczy
4. Certyfikat ubezpieczenia OC (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 7/2011   pobierz plik

1. Szkolenie strażników łowieckich   program szkolenia
2. Piotrkowska msza hubertowska


KOMUNIKAT Nr 6/2011   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)
2. Składka członkowska na 2012 rok
3. Obchody dnia św. Huberta w Spale
4. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej   arkusz oceny
5. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji   protokół taksacji   protokół wyników taksacji
6. Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów roślin uprawnych w województwie łódzkim   uchwała
7. Komunikat Zarządu Głównego PZŁ   komunikat ZG


KOMUNIKAT Nr 5/2011   pobierz plik

1. XII Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego
2. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 4/2011   pobierz plik

1. Zmiany w ustawie o broni i amunicji
2. Zespoły do oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej po polowaniach dewizowych   zespoły do oceny
3. Szkolenia


KOMUNIKAT Nr 3/2011   pobierz plik

1. Szkolenie prezesów kół
2. Szkolenie weterynaryjne   pobierz program
3. Sprawozdania   pobierz sprawozdania
4. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego   pobierz uchwałę
5. Ubezpieczenie za szkody wyrządzone przez zwierzynę uprawach i płodach rolnych (dot. kół macierzystych)   deklaracja     doubezpieczenie


KOMUNIKAT Nr 2/2011   pobierz plik

1. Szkolenie łowczych kół
2. Roczne plany łowieckie   pobierz plan     tryb uzgadniania projektów RPŁ
3. Informacje ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.
  -szkolenie selekcjonerów   pobierz program
  -szkolenie nowo wstępujących   pobierz program
  -terminarz imprez   pobierz terminarz
  -harmonogram szkoleń psów myśliwskich   pobierz harmonogram
4. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli   pobierz arkusz


KOMUNIKAT Nr 1/2011   pobierz plik

1. Szkolenie dla osób szacujących szkody łowieckie   pobierz harmonogram szkolenia
2. Informacja dotycząca realizacji rocznych planów łowieckich   Pismo Lasów Państwowych
3. Informacja dotycząca identyfikacji osób wystawiających oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy strzelonego zwierzęcia
4. Wyższe ceny na skóry lisów (załącznik)   pobierz plik

KOMUNIKAT Nr 11/2010   pobierz plik

1. „REGULAMIN POLOWAŃ” - rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.   pobierz rozporządzenie

KOMUNIKAT Nr 10/2010   pobierz plik

1. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)
2. Składka członkowska na 2011 rok
3. Obchody dnia św. Huberta w Spale
4. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
5. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
6. Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów roślin uprawnych w województwie łódzkim.
7. Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych

KOMUNIKAT Nr 9/2010   pobierz plik

1. Informacja z obrad III Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ   pobierz Uchwałę
2. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem

KOMUNIKAT Nr 8/2010   pobierz plik

1. XI Okręgowe zawody strzelectwa myśliwskiego (dotyczy kół macierzystych)    pobierz regulamin
2. Raport o skutkach powodzi


KOMUNIKAT Nr 7/2010   pobierz plik

1. Szkolenie łowczych
2. Wycena medalowa trofeów


KOMUNIKAT Nr 6/2010   pobierz plik

1. Nowe rozporządzenie w sprawie szacowania szkód    pobierz plik
2. Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych    pobierz plik


KOMUNIKAT Nr 5/2010   pobierz plik

1. Ubezpieczenie za szkody wyrządzone przez zwierzynę uprawach i płodach rolnych (dotyczy kół macierzystych)
2. Kserokopie arkuszy


KOMUNIKAT Nr 4/2010   pobierz plik

1. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborcze    regulamin i poradnik
2. Ubezpieczenie za szkody wyrządzone przez zwierzynę uprawach i płodach rolnych    deklaracje kół, szkody, komunikat ZG PZŁ
3. Kserokopie arkuszy


KOMUNIKAT Nr 3/2010   pobierz plik

1. Podział województwa łódzkiego na obwody łowieckie     Wyjaśnienie Ministra
2. Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
3. Wzory uchwał   pobierz plik
4. Komunikat Zarządu Głównego


KOMUNIKAT Nr 2/2010   pobierz plik

1. Uchwała w sprawie zwołania XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ    pobierz plik
2. Egzaminy dla nowo wstępujących
3. Roczne plany łowieckie    pobierz plik
4. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej    pobierz plik
5. Sprawozdania    pobierz pliki (archiwum zip)
6. Informacje ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.    pobierz pliki (archiwum zip)


KOMUNIKAT Nr 1/2010   pobierz plik

1. Szkolenie prezesów kół
2. Staż w kole łowieckim
3. Ankiety    pobierz plik

KOMUNIKAT Nr 7/2009   pobierz plik

1. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy macierzystych kół łowieckich)
3. Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji
4. Program „Ożywić Pola”
5. Piotrkowska Msza Hubertowska
6. Oferta polowania komercyjnego dla myśliwych krajowych


KOMUNIKAT Nr 6/2009   pobierz plik

1. Składka członkowska na 2010 rok
2. Sprzątanie świata
3. Oferta ŁOWEXu na kontenery na zwierzynę łowną – sprzedaż bezpośrednia
4. Uchwała NRŁ w sprawie okresowych zasad selekcji
5. Obchody dnia św. Huberta w Spale


KOMUNIKAT Nr 5/2009   pobierz plik

1. Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniach śrutem
2. Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)


KOMUNIKAT Nr 4/2009   pobierz plik

1. Sprzedaż bezpośrednia
2. Strona internetowa
3. Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie hodowli świniodzików
4. Prośba Pani Barbary Nowakowskiej


KOMUNIKAT Nr 3/2009   pobierz plik

1. Okręgowe Zawody Strzelectwa Myśliwskiego (dotyczy kół macierzystych)
2. Staż kandydacki
3. Zasady selekcji
4. Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej – polowania dewizowe
5. Pismo Nadleśnictwa Brzeziny
6. Hunter Wild
7. Zwalczanie wałęsających się bez dozoru psów i kotów
8. System informatyczny dla kół łowieckich
9. Materiały edukacyjne „Myśliwi – dzieciom”


KOMUNIKAT Nr 2/2009   pobierz plik

1.Roczne plany łowieckie
2.Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
3.Wycena medalowa trofeów
4.Kurs instruktorów kynologii
5.Sprawozdania
6.Składka od 1 ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
7.Uchwała NRŁ w sprawie stroju organizacyjnego i dystynkcji
8.Ubezpieczenie od szkód łowieckich
9.Informacje ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.


KOMUNIKAT Nr 1/2009   pobierz plik

1.Szkolenie prezesów i łowczych kół
2.Ożywić pola
3.Oferta biura polowań dewizowych ŁOWEX
4.Pismo Zarządu Głównego PZŁ
5.Naliczanie podatku VAT od czynszu dzierżawnego

KOMUNIKAT Nr 12/2008   pobierz plik

1.Staż kandydacki w PZŁ


KOMUNIKAT Nr 11/2008   pobierz plik

1.Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej


KOMUNIKAT Nr 10/2008   pobierz plik

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (dotyczy kół macierzystych)
2.Projekt podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie


KOMUNIKAT Nr 9/2008   pobierz plik

1.Wystąpienie do Pana Dyrektora RDPL w Łodzi
2.Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji


KOMUNIKAT Nr 8/2008   pobierz plik

1.Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich
2.Zawody Strzelectwa Myśliwskiego o "Puchar Starosty Piotrkowskiego"
3.Piotrkowska Msza Hubertowska
4.Łowy z sokołami


KOMUNIKAT Nr 7/2008   pobierz plik

1.Szkolenie dla osób szacujących szkody łowieckie
2.Składka członkowska na 2009 rok
3.Obchody dnia św. Huberta w Spale


KOMUNIKAT Nr 6/2008   pobierz plik

1.Szkolenie strażników łowieckich w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu
2.Ubezpieczenie OC kół (dotyczy kół macierzystych)
3.Przypomnienie


KOMUNIKAT Nr 5/2008   pobierz plik

1.Zawody Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego w strzelaniu śrutem
2.Szkolenie dla osób szacujących szkody łowieckie
3.Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych


KOMUNIKAT Nr 4/2008   pobierz plik

1.Okręgowe Zawody Strzelectwa Myśliwskiego (dotyczy kół macierzystych)
2.Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków (arkusze oceny w załączeniu)


KOMUNIKAT Nr 3/2008   pobierz plik

1.Szkody łowieckie
2.Strzelectwo


KOMUNIKAT Nr 2/2008   pobierz plik

1.Sprawozdania
2.Składka od 1ha dzierżawionej powierzchni obwodu łowieckiego
3.Kursy szkoleniowe w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu
4.Prośba radcy prawnego Zarządu Głównego PZŁ
5.Informacje ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.


KOMUNIKAT Nr 1/2008   pobierz plik

1.Szkolenie prezesów kół
2.Roczne plany łowieckie
3.Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
4.Informacje ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.
5.Książka "Historia łowiectwa na ziemiach województwa łódzkiego. Zarys dziejów"


Copyright © 2009-2022 piotrkow.pzlow.pl
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w biurze ZO PZŁ.

Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura prosimy o wcześniejsze umawianie spotkania
pod nr tel. 513-465-782.