Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego

Szkolenia

Warunki przyjęcia do PZŁ

Uzyskanie pozwolenia na broń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO JEST DOSTARCZENIE:
1. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim
Zapytanie należy złożyć po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 30 zł w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649-41-70
pokój nr 100
poniedziałek 8 - 17
wtorek – piątek 8 – 15

2. dowodu wpłaty wpisowego w wysokości:
– 1080 zł – dla osób powyżej 25 roku życia
lub
– 360 zł – ulgowe wpisowe do Zrzeszenia, w wysokości równowartości składki członkowskiej na dany rok, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia
na konto: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „imię i nazwisko – wpisowe”
3. składki członkowskiej na rok 2021 w wysokości:
– 403 zł – dla osób powyżej 25 roku życia
lub
– 223 zł – składka ulgowa, w wysokości 50% składki przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia
na konto: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „imię i nazwisko – składka PZŁ”
4. Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu na białym tle) zgrane przez fotografa.
5. Wypełnionej deklaracji     Deklaracja członkowska do PZŁ
6. Zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania
7. Ankieta osobowa ankieta


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl