Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego

Szkolenia

Warunki przyjęcia do PZŁ

Uzyskanie pozwolenia na broń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO JEST DOSTARCZENIE:
1. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim
Zapytanie należy złożyć po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 30 zł w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649-41-70
pokój nr 100
poniedziałek 8 - 17
wtorek – piątek 8 – 15

2. Dowodu wpłaty wpisowego w wysokości - 960 zł oraz składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 363 zł (razem 1.323 zł) na konto: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „wpisowe i składka PZŁ”.
3. Zdjęcia do legitymacji o wymiarach 35 mm x 45 mm (typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu na białym tle, 70 – 80% zdjęcia zajmuje twarz)
4. Wypełnionej deklaracji     Deklaracja członkowska do PZŁ
5. Zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania


Copyright © 2009-2019 piotrkow.pzlow.pl