Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie TrybunalskimZarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXII. Hubertusie Spalskim 2021 w dniach 16-17. października 2021 roku.
Szczegółowy program imprezy ukaże się na stronie www.hubertusspalski.pl
Zapisy na polowania przyjmowane są drogą mailową na adres zo.piotrkowtryb@pzlow.pl. W mailu należy podać imię, nazwisko, nr legitymacji PZŁ, nr telefonu oraz informację o rodzaju polowania (zwierzyna gruba lub pióro).
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!! - 80 miejsc na zwierzynę grubą i 40 na pióro !! Koszt udziału w polowaniu i biesiadzie myśliwskiej w restauracji "Pod Żubrem" w Spale wynosi 400,00 zł za osobę.
Udział w biesiadzie (bez polowania) to koszt 200,00 zł.
Biesiada od godz. 18.00.
Zapisy przyjmowane są od 17 do 30 września 2021 roku wyłącznie drogą mailową. Do maila należy załączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Wpłaty należy dokonać na konto :
Bank Pekao S.A. I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
07 1240 3116 1111 0010 2548 2244
z dopiskiem :
200 zł : imię, nazwisko - udział w biesiadzie Hubertus Spalski 2021
400 zł : imię, nazwisko - udział w polowaniu i biesiadzie Hubertus Spalski 2021.
Próby Pracy Polowej dla Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras - 26.09.2021r.

Za zapisanie się na konkurs uważa się : wpłatę wpisowego w wysokości 150 zł, przesłanie zgłoszenia psa na konkurs i kopii rodowodu lub metryki, osoby niebędące członkami PZŁ przesyłają dodatkowo oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej.
Organizator zastrzega sobie, że maksymalna liczba psów
nie może przekroczyć 25.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.09.2021 roku.
Uwaga !!!! Zmiana terminu polowania na pióro !!

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska


Film instruktażowy "Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja".
Opłaty za tusze dzików sanitarnych - wyjaśnienie
pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl