Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie TrybunalskimZaproszenie na szkolenie online "Stop ASF" - 25.02.2021, godz. 10:30

Szkolenie jest bezpłatne. Żeby wziąć w nim udział wystarczy zarejestrować się
pod adresem widniejącym na zaproszeniu
Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniach 27 i 28 lutego 2021 roku (sobota i niedziela)

Film instruktażowy "Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja".
Opłaty za tusze dzików sanitarnych - wyjaśnienie
pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Składka członkowska na 2021 rok
- składka normalna = 403 złote
- składka ulgowa (50%) = 223 złote
- składka ulgowa (25%) = 133 złote

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje:
- młodzieży uczącej się do 25. roku życia,
- członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70. rok życia (do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej przysługuje
- członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80. rok życia (do dnia 31 grudnia 2020roku).

Numer konta bankowego: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski
98 1240 3116 1111 0000 3503 6207

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl