Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim    Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim przypomina kołom łowieckim już dzierżawiącym obwody, a także kołom łowieckim aktualnie niedzierżawiącym obwodów, ale zainteresowanym ich wydzierżawieniem, że w dniu 1 stycznia 2022 r. otwiera się termin na składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.

    Z mocy obowiązujących przepisów (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) aktualne dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do dnia 31 marca 2022 r.

    Oznacza to, że rok 2022 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania, zaś to, z mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, obliguje koła łowieckie zainteresowane dzierżawą do złożenia stosownego wniosku w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo jego największa część.

    W związku ze zmianami w numeracji obwodów oraz przebiegiem granic, jakie wprowadzono Uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, przy wypełnianiu wniosków o dzierżawę obwodów prosimy sprawdzić numer obwodu, jego powierzchnię ogólną oraz powierzchnię po wyłączeniach.

    Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DN. 28 WRZEŚNIA 2021
Kod QR zastąpi dotychczasowe hologramy

Z nowym rokiem pragniemy uprościć myśliwym procedurę potwierdzania informacji o uiszczeniu składki członkowskiej i ubezpieczenia na kolejny rok kalendarzowy.
W nowym roku kalendarzowym 2022 nie ma już obowiązku umieszczania hologramu na legitymacji członkowskiej PZŁ.
ZG Polskiego Związku Łowieckiego, we współpracy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych - wytwórcą legitymacji, wprowadza od nowego roku nowy sposób sprawdzania informacji o opłaceniu składki członkowskiej i ubezpieczenia OC na kolejny rok.
Dla trzech najbardziej popularnych platform Android, Apple, Huawei została przygotowana aplikacja "Weryfikator PZŁ" - Weryfikator legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego.
Aplikacja będzie publicznie osiągalna w wyżej wymienionych sklepach platform, zaś jej działanie będzie polegało na zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na okazanej legitymacji i sprawdzeniu danych na niej zawartych.
Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja zaprezentuje dane zawarte na legitymacji - numer legitymacji, nazwisko, imię, posiadane uprawnienia, kwalifikacjach oraz potwierdzi informacje o statusie opłacenia składki członkowskiej oraz ubezpieczenia OC
Planowane umieszczenie aplikacji w sklepie Google Play tuż po okresie świątecznym, aplikacja dla dwóch pozostałych platform do kilkunastu dni później.
Zachęcamy do instalowania i korzystania z przygotowanego narzędzia, mamy nadzieję, że nowy sposób potwierdzania uiszczania składki członkowskiej i ubezpieczenia OC zostanie przyjęty z zadowoleniem.
Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Państwa Zarządy okręgowe.


Drogie Koleżanki i Koledzy,

zachęcamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszej akcji charytatywnej „Myśliwska paczka”. To około świąteczna akcja prowadzona przez myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Jako wolontariusze sami wybieracie placówki, które chcecie wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalacie listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdują się paczkach. Jest to akcja bezgotówkowa. Beneficjentami są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów oraz od 2020 r. również osoby indywidualne i rodziny, które potrzebują wsparcia. Przygotowane przez Was „myśliwskie paczki” powinny trafić do potrzebujących do dnia 20 grudnia br.

W zeszłym roku akcja „Myśliwska paczka” miała rekordowy zasięg, mimo że sytuacja epidemiologiczna w kraju w związku z chorobą COVID-19 nie zachęcała do aktywności. Wzięły w niej udział 392 koła łowieckie, które na kwotę 517 tys. zł wsparły 820 placówek i rodzin. Mamy nadzieję, że w tym roku brać myśliwska równie ochoczo włączy się w pomoc potrzebującym. Zarząd okręgowy służy Wam wsparciem. U łowczego okręgowego znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące akcji „Myśliwska paczka”.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z bliźnimi i okazywania im wsparcia. Pokażmy po raz kolejny, że nasze lokalne społeczności mogą na nas liczyć!

Regulamin akcji

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa 175 plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.

ZAWODY STRZELECKIE „O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich w konkurencjach śrutowych w dniu 20. listopada 2021 r. na naszej strzelnicy.

Regulamin zawodów

Po zakończeniu zawodów zapraszamy na nocne strzelanie na myśliwskiej osi praktycznej, przy sztucznym oświetleniu!
CHŁODNIE ASF - REGULAMIN I WNIOSEK

pobierz plik
Mając na uwadze obecną sytuację epizootyczną związaną z ASF oraz wdrożenie przez Zarząd Główny PZŁ "Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych" w dn. 21-10-2021 Łowczy Okręgowy Agnieszka Jackowska powołała Powiatowych Koordynatorów ds. walki z ASF:

kol. KRZYSZTOF WARCHOLIŃSKI- powiat bełchatowski

kol. MARCIN BOGUSŁAWSKI - powiat opoczyński

kol. SEWERYN BOROWIECKI - powiat pajęczański

kol. RYSZARD WĘDZONKA - powiat piotrkowski

kol. ADAM KOŁODZIEJSKI - powiat radomszczański

kol. WALDEMAR KOMENDA - powiat tomaszowski


Myśliwi w walce z ASF

Myśliwi są jedyną grupą społeczną próbującą efektywnie pokonać chorobę Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Rokrocznie na szacowanie i wypłacanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę myśliwi wydają 400 mln zł. Są to koszty ponoszone z prywatnych środków każdego myśliwego. 100 mln zł tej kwoty to odszkodowania, pozostałe 300 mln to koszt paliwa, sprzętu i czasu poświęconego na ochronę pól i szacowanie szkód.

• Ponad milion dzików pozyskanych w ramach walki z ASF
• Największa skuteczność polskich myśliwych na tle Europy


pełny tekst         plakat
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej bezpieczeństwa na strzelnicy i polowaniu

ankieta
W dniu 26 września 2021 roku w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim roku odbyły się Próby Pracy Polowej Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras.

Jury w składzie : Zbigniew Skrzek oraz Marian Bocianowski
oceniało pracę 11 zgłoszonych do prób psów:
foksterier szorstkowłosy – 1
mały münsterländer – 1
płochacz niemiecki – 1
polski spaniel myśliwski – 1
seter irlandzki – 2
seter szkocki – 1
wyżeł niemiecki krótkowłosy – 1
wyżeł niemiecki szorstkowłosy – 1
wyżeł węgierski krótkowłosy – 2.

W klasie wyżłów :
-dyplom I°, lok. 1 oraz puchar i medal przyznano: wyżeł niemiecki krótkowłosy, OSA Kajminia
-dyplom I°, lok. 2 oraz puchar i medal przyznano: wyżeł niemiecki szorstkowłosy, Aga II v.d. Berkelquelle
-dyplom I°, lok. 3 oraz puchar i medal przyznano: mały münsterländer, KASTOR z Tarnowskiej Tarniny.

W klasie małych ras :
-dyplom I °, lok. 1 oraz puchar i medal przyznano: polski spaniel myśliwski, IROKEZ z Dobrej Gliny
-dyplom I°, lok. 2 oraz puchar i medal przyznano: płochacz niemiecki, BEJ Warmiński Początek

Wręczenia nagród oraz zakończenia imprezy dokonali sędziowie oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, Kol. Agnieszka Jackowska.

Gratulujemy Zwycięzcom !!

Uwaga !!!! Zmiana terminu polowania na pióro !!

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska


Film instruktażowy "Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja".
Opłaty za tusze dzików sanitarnych - wyjaśnienie
pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


Copyright © 2009-2022 piotrkow.pzlow.pl
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w biurze ZO PZŁ.

Prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami biura prosimy o wcześniejsze umawianie spotkania
pod nr tel. 513-465-782.