Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

OCENA PRACY DZIKARZY W WARUNKACH NATURALNYCH

Termin: 12-12-2021 (niedziela). Zbiórka uczestników o godz. 7.00 przed siedzibą ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb., ul. Wierzejska 100.
Miejsce: obwód łowiecki KŁ „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim
Obsada sędziowska: Zbigniew Skrzek (sędzia główny), Marian Bocianowski, Grzegorz Lietz
Ilość psów biorących udział w ocenie: maksymalnie 10.

Za zapisanie się na ocenę uważa się:
• wpłatę wpisowego w wysokości 150,00 zł na konto
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy
ul. Wierzejska 100
97-300 Piotrków Trybunalski
nr rachunku: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207
z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy konkursu.

• przesłanie zgłoszenia psa na konkurs i kopii rodowodu lub metryki elektronicznie (email) zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
• Osoby niebędące członkami PZŁ przesyłają oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej elektronicznie (email) zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
• Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Członek PZŁ powinien posiadać aktualną legitymację członkowską (opłaconą składkę).

Zapisy przyjmowane będą do 08-12-2021 (środa).


Drogie Koleżanki i Koledzy,

zachęcamy Was do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszej akcji charytatywnej „Myśliwska paczka”. To około świąteczna akcja prowadzona przez myśliwych niezrzeszonych i zrzeszonych w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Jako wolontariusze sami wybieracie placówki, które chcecie wesprzeć, a z ich przedstawicielami ustalacie listę najpotrzebniejszych rzeczy, które znajdują się paczkach. Jest to akcja bezgotówkowa. Beneficjentami są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki, domy opieki dla seniorów oraz od 2020 r. również osoby indywidualne i rodziny, które potrzebują wsparcia. Przygotowane przez Was „myśliwskie paczki” powinny trafić do potrzebujących do dnia 20 grudnia br.

W zeszłym roku akcja „Myśliwska paczka” miała rekordowy zasięg, mimo że sytuacja epidemiologiczna w kraju w związku z chorobą COVID-19 nie zachęcała do aktywności. Wzięły w niej udział 392 koła łowieckie, które na kwotę 517 tys. zł wsparły 820 placówek i rodzin. Mamy nadzieję, że w tym roku brać myśliwska równie ochoczo włączy się w pomoc potrzebującym. Zarząd okręgowy służy Wam wsparciem. U łowczego okręgowego znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące akcji „Myśliwska paczka”.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z bliźnimi i okazywania im wsparcia. Pokażmy po raz kolejny, że nasze lokalne społeczności mogą na nas liczyć!

Regulamin akcji

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r. Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa 175 plus ubezpieczenie – 43 zł.,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł.

ZAWODY STRZELECKIE „O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI”

Zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich w konkurencjach śrutowych w dniu 20. listopada 2021 r. na naszej strzelnicy.

Regulamin zawodów

Po zakończeniu zawodów zapraszamy na nocne strzelanie na myśliwskiej osi praktycznej, przy sztucznym oświetleniu!
CHŁODNIE ASF - REGULAMIN I WNIOSEK

pobierz plik
Mając na uwadze obecną sytuację epizootyczną związaną z ASF oraz wdrożenie przez Zarząd Główny PZŁ "Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych" w dn. 21-10-2021 Łowczy Okręgowy Agnieszka Jackowska powołała Powiatowych Koordynatorów ds. walki z ASF:

kol. KRZYSZTOF WARCHOLIŃSKI- powiat bełchatowski

kol. MARCIN BOGUSŁAWSKI - powiat opoczyński

kol. SEWERYN BOROWIECKI - powiat pajęczański

kol. RYSZARD WĘDZONKA - powiat piotrkowski

kol. ADAM KOŁODZIEJSKI - powiat radomszczański

kol. WALDEMAR KOMENDA - powiat tomaszowski


Myśliwi w walce z ASF

Myśliwi są jedyną grupą społeczną próbującą efektywnie pokonać chorobę Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Rokrocznie na szacowanie i wypłacanie szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki i inną zwierzynę myśliwi wydają 400 mln zł. Są to koszty ponoszone z prywatnych środków każdego myśliwego. 100 mln zł tej kwoty to odszkodowania, pozostałe 300 mln to koszt paliwa, sprzętu i czasu poświęconego na ochronę pól i szacowanie szkód.

• Ponad milion dzików pozyskanych w ramach walki z ASF
• Największa skuteczność polskich myśliwych na tle Europy


pełny tekst         plakat
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej bezpieczeństwa na strzelnicy i polowaniu

ankieta
Szanowni Państwo,

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, że przeprowadzone zostaną egzaminy poprawkowe dla kandydatów do PZŁ i kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 29-31 października b.r.

• 29 października 2021 (piątek) godz. 8:00 – egzamin pisemny w postaci testu wyboru. Egzamin zostanie przeprowadzony w sali szkoleniowej Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego powinny mieć własny długopis i maseczkę oraz zachować odpowiednią odległość od pozostałych osób piszących egzamin. Ze względu na liczbę uczestników osoby piszące egzamin prawdopodobnie zostaną podzielone na grupy w celu zachowania reguł bezpieczeństwa. O tym, w jakiej grupie Państwo zdają egzamin, zarząd okręgowy poinformuje w odrębnej korespondencji po dniu 17 października 2021 roku.

• 30 października 2021 (sobota) godz. 9:00 – egzamin ustny. Egzamin zostanie przeprowadzony w biurze zarządu okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100 w pełnym reżimie sanitarnym.

• 31 października 2021 (niedziela) godz. 9:00 – egzamin strzelecki. Egzamin zostanie przeprowadzony na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100 w pełnym reżimie sanitarnym.

W celu odpowiedniego przygotowania egzaminów oraz kosztów związanych z ich przeprowadzeniem zarząd okręgowy uprzejmie informuje, że osoby, które zdecydują się na przystąpienie do egzaminu poprawkowego muszą wpłacić kwotę 100 zł (kandydaci na selekcjonerów) lub 150,00 zł (kandydaci do PZŁ) do dnia 17.10.2021 roku na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207.
Potwierdzenie wpłaty wraz z wypełnionym wnioskiem (do pobrania poniżej) oraz skanem dowodu osobistego i legitymacji (dot. tylko kandydatów na selekcjonerów) należy przesłać e-mailem na adres: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


W dniu 26 września 2021 roku w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim roku odbyły się Próby Pracy Polowej Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras.

Jury w składzie : Zbigniew Skrzek oraz Marian Bocianowski
oceniało pracę 11 zgłoszonych do prób psów:
foksterier szorstkowłosy – 1
mały münsterländer – 1
płochacz niemiecki – 1
polski spaniel myśliwski – 1
seter irlandzki – 2
seter szkocki – 1
wyżeł niemiecki krótkowłosy – 1
wyżeł niemiecki szorstkowłosy – 1
wyżeł węgierski krótkowłosy – 2.

W klasie wyżłów :
-dyplom I°, lok. 1 oraz puchar i medal przyznano: wyżeł niemiecki krótkowłosy, OSA Kajminia
-dyplom I°, lok. 2 oraz puchar i medal przyznano: wyżeł niemiecki szorstkowłosy, Aga II v.d. Berkelquelle
-dyplom I°, lok. 3 oraz puchar i medal przyznano: mały münsterländer, KASTOR z Tarnowskiej Tarniny.

W klasie małych ras :
-dyplom I °, lok. 1 oraz puchar i medal przyznano: polski spaniel myśliwski, IROKEZ z Dobrej Gliny
-dyplom I°, lok. 2 oraz puchar i medal przyznano: płochacz niemiecki, BEJ Warmiński Początek

Wręczenia nagród oraz zakończenia imprezy dokonali sędziowie oraz Przewodnicząca Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, Kol. Agnieszka Jackowska.

Gratulujemy Zwycięzcom !!

Uwaga !!!! Zmiana terminu polowania na pióro !!

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska


Film instruktażowy "Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja".
Opłaty za tusze dzików sanitarnych - wyjaśnienie
pismo Ministra Klimatu i Środowiska

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl