Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Sprawozdanie ŁOW-1 za rok 2021/2022

W związku z koniecznością złożenia sprawozdań za sezon 2021/22 załączamy następujące druki sprawozdań:

  1. Sprawozdanie ŁOW-1-2022
  2. Załącznik do sprawozdania ŁOW-1 dot. m.in. kłusownictwa
  3. INSTRUKCJA ŁOW-1
  4. Sprawozdanie finansowe _Bilans KŁ
  5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów
  6. Arkusz inwentaryzacyjny
  7. Druki – Bilans Koła Rachunek zysków i strat Załącznik CIT-8 – które należy złożyć razem ze sprawozdaniem CIT-8 do Urzędu Skarbowego
  8. Druk budżetu

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w sprawozdaniu ŁOW-1 dział 3 – przychody i koszty – należy wypełnić w zaokrągleniu do 1 zł, natomiast sprawozdanie finansowe (bilans) Koła Łowieckiego, należy  wypełnić w złotych i groszach.

Załącznik do ŁOW-1 Koło winno przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla położenia obwodu łowieckiego.

 

Termin złożenia sprawozdania ŁOW-1 (pkt.1), sprawozdania finansowego(pkt.4 i 6), załącznika do ŁOW-1 (pkt.2) oraz budżetu (pkt. 8) upływa z dniem 20 kwietnia 2022 roku (Zarządzenie nr 2/2013 ZG PZŁ z dn. 13.02.2013)

Z uwagi na krótki termin złożenia sprawozdania zbiorczego ze wszystkich kół prosimy o dotrzymanie terminu składania sprawozdań.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp