Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Pogotowie postrzałkowe

Cel funkcjonowania pogotowia postrzałkowego w okręgach PZŁ:
 • Podnosić jak największą ilość postrzałków każdego gatunku zwierzyny grubej, co wynika z moralności myśliwego i etyki.
 • Prezentacja pracy psów szukających i dochodzących postrzałki i podkreślanie niezbędnej roli kynologii myśliwskiej w łowiectwie.
 • Wsparcie myśliwych  i prezentacja wyników pracy psów myśliwskich w okręgu.
 • Posiadanie grupy  osób wyszkolonych w pogotowiu postrzałkowym z dobrymi psami pracującymi na tropie, celem popularyzacji kynologii myśliwskiej oraz prowadzenie etycznego pozyskiwania zwierzyny w każdym przypadku.

 

Zasady korzystania z „pogotowia postrzałkowego” dla kół łowieckich i myśliwych:
 1. Pogotowie postrzałkowe pomaga, co nie oznacza, że wyręcza. Obowiązkiem każdego myśliwego po zaangażowaniu pogotowia jest udzielenie rzetelnej informacji na temat postrzałka, wskazanie miejsca, daty, godziny, zachowania zwierza po strzale i udział strzelca do końca w dochodzeniu postrzałka z członkiem pogotowia! (chyba że dogadali się inaczej)
 2. “Dobrą praktyką” jest zwrot kosztów paliwa dla osoby szukającej z psem przez strzelającego – koleżeństwo.
 3. Prosimy  z należytym szacunkiem traktować kolegę oraz psa, naszą rolą i celem nadrzędnym jest odnalezienie postrzałka.
 4. Strzał łaski oddaje zawsze przewodnik psa! (chyba że dogadali się inaczej z myśliwym).
 5. Rola pogotowia postrzałkowego kończy się w momencie odnalezienia sztuki lub dostarczenia informacji kończącej pracę psa i przewodnika, nie mamy obowiązku patroszyć, wyciągać zwierza z lasu itp.
 6. Nadrzędną zasadą jest szukanie w dzień, chyba że członek pogotowia wyraża zgodę na przyjazd w nocy.
 7. “Dobrą praktyką” jest zwrot kosztów szycia psa w wyniku wypadku – ponosi je myśliwy, któremu szukamy postrzałka lub Koło, jeżeli ma taki gest – koleżeństwo.
 8. O pracy na ścieżce, ilości ludzi w trakcie dochodzenia postrzałka zawsze decyduje członek pogotowia.
 9. Nie praktykuje się sytuacji, w których po ścieżce przeszło dużo ludzi, psów, wszystkie ślady są zatarte i dzwonimy po pogotowie w myśl “a niech jeszcze sprawdzą, żeby nie gadali”. Każdemu z nas powinno zależeć na podniesieniu sztuki, należy zadbać o prawidła wykonywania polowań i etykę przy sprawdzaniu zestrzału.

 

Zasady obowiązujące osoby działające w ramach tzw.  „pogotowia postrzałkowego”:
 1. Zachować wstrzemięźliwość – nie rozmawiamy o jakości strzału, o płci, wadze i trofeum podniesionej sztuki – “celem nadrzędnym jest „podnieść sztukę”, a nie filozofować”.
 2. Ustalamy fakty, wydarzenia oraz skład osób, którzy pójdą z nami na ścieżkę zanim rozpoczniemy pracę – należy być stanowczym i konsekwentnym.
 3. Należy bezwzględnie zadbać o formalności prawne tj. odstrzał i wpis w rejestr wyjść – przed rozpoczęciem pracy.
 4. Nie szukamy po zmroku, chyba że na własne ryzyko.
 5. Strzał Łaski zawsze wykonuje przewodnik psa (chyba że ustalamy to inaczej – ale zawsze to ustalamy!)
 6. Mamy ze sobą apteczkę i środki opatrunkowe dla siebie i psa w razie nieszczęśliwego wypadku.
 7. Pracę w pogotowiu świadczymy według zasad umowy pomiędzy Przewodnikiem psa a myśliwym. Dobrą praktyką jest zwrot kosztów poniesionych przez Przewodnika psa w celu wykonania zadania jak np. zwrot kosztów dojazdu.
 8. Nasza rola kończy się w momencie odnalezienia sztuki, nie mamy obowiązku patroszyć, transportować tuszy – informujemy myśliwego lub łowczego koła, jeśli Koło było stroną zlecającą, i wskazujemy miejsce odnalezienia postrzałka.
 • Witold Grabski (664 936 030; 698 159 302) – posokowiec hanowerski. Obsługiwany teren – Brudzewice – Poświętne, pow. opoczyński + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Krzysztof Kluzowski (694 408 875) – gończy polski. Obsługiwany teren – Golesze – Wolbórz, powiat piotrkowski + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Ewelina Smuga (695 127 959) – łajka rosyjsko – europejska. Obsługiwany teren – Bełchatów – Kluki, powiat bełchatowski + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Michał Skrzek (600 263 815) – gończy polski. Obsługiwany teren – Piotrków Trybunalski + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Katarzyna Baranowska – Skrzek (696 828 084) – gończy polski. Obsługiwany teren – Piotrków Trybunalski + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Rafał Jackowski (783 291 730) – łajka zachodniosyberyjska. Obsługiwany teren – powiat opoczyński + tereny położone w promieniu 30 km.
 • Anna Majdacka (782 716 153) – posokowiec bawarski. Obsługiwany teren – Działoszyn, powiat pajęczański + tereny położone w promieniu 60 km.
 • Tomasz Toszek (600 628 832) – posokowiec bawarski. Obsługiwany teren – Moszczenica, powiat piotrkowski + tereny położone w promieniu 50 km.