Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Szkolenia

Kandydaci do Polskiego Związku Łowieckiego

 

Szkolenia

Warunki przyjęcia do PZŁ

Uzyskanie pozwolenia na broń

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO JEST DOSTARCZENIE:

 1. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim.
  Zapytanie należy złożyć po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 30 zł w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim:

  ul. Słowackiego 5,
  97-300 Piotrków Trybunalski
  tel. (44) 649-41-70
  pokój nr 100
  poniedziałek 8 – 17
  wtorek – piątek 8 – 15

  Krajowy Rejestr Karny – wykaz punktów
  KRK formularz

 2. Dowodu wpłaty wpisowego w wysokości:
  – 1200 zł – dla osób powyżej 25 roku życia
  lub
  – 400 zł – ulgowe wpisowe do Zrzeszenia, w wysokości równowartości składki członkowskiej na dany rok, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia
  na konto: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „imię i nazwisko – wpisowe”
 3. Składki członkowskiej na rok 2024 w wysokości:
  – 443 zł – dla osób powyżej 25 roku życia
  lub
  – 243 zł – składka ulgowa, w wysokości 50% składki przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia
  na konto: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „imię i nazwisko – składka PZŁ 2024”
 4. Zdjęcie do legitymacji w formie elektronicznej (typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu na białym tle) zgrane przez fotografa.
 5. Wypełnionej deklaracji  —>  Deklaracja członkowska do PZŁ
 6. Zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania
 7. Ankieta osobowa –> Ankieta