Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

LP Nazwisko i Imię, funkcja
1 Andrzej Sosnowicz – okręgowy rzecznik dyscyplinarny
2 Jarosław Anioł – zastępca
3 Radosław Błaszczyk – zastępca
4 Piotr Gębarowski – zastępca
5 Przemysław Kępa – zastępca