Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Zarząd okręgowy

Agnieszka Jackowska
Przewodnicząca Zarządu Okręgowego
Łowcza Okręgowa

Wykształcenie wyższe, mgr inż. zootechniki ze specjalnością hodowla koni i jeździectwo. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe i menedżerskie zdobywała pracując w Bieszczadzkim Parku Narodowym(14 lat na stanowisku kierownika Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego), w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie (inspektor) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie (inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt).

Jest członkiem Zrzeszenia od 2010 roku. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest instruktorem i sędzią strzelectwa myśliwskiego oraz ukończyła szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych. W latach 2015-2019 pełniła funkcję sekretarza Koła Łowieckiego „Gawra” w Lutowiskach, była również przewodniczącą Klubu Dian „Wadera” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie. Obecnie jest członkiem Koła Łowieckiego „Bażant” w Opocznie. Hoduje łajki zachodniosyberyjskie w hodowli DUMA DIANY FCI.

Członek Zarządu

Wykształcenie: wyższe, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

Kariera naukowa: absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Transportu i Łączności – magister ekonomii; Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej; Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

 • Oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1990 roku. Prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 452 „Hubal” w Tomaszowie Mazowieckim od 2017 roku

 

Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Delegat na V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w 2018r.
 • Członek Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ w Piotrkowie Trybunalskim od 2015r. do 2018r.
 • Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim od 2018 roku


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Medal Świętego Huberta; Złoty, Srebrny, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;
 • Medal Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego;
 • Medal Za Zasługi dla Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego;
 • Złoty Medal Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny;
 • Złoty Medal Zasłużony dla WKŁ nr 452 „HUBAL” w Tomaszowie Mazowieckim.; Złoty Medal Zasłużony dla KŁ nr 1 „ŁOŚ” w Starachowicach.


Organizator i współorganizator wielu wystaw poświęconych kulturze i tradycji łowieckiej.
Posiada uprawnienia selekcjonerskie, lektora prawa łowieckiego, instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego oraz instruktora kynologii.

Wojciech Rychliński – wykształcenie wyższe-prawnik

 • Członek PZŁ  od 1980 r.
 • Członek kół łowieckich  ” Knieja” w Opocznie, „Kuropatwa” w Opocznie, „Jeleń” w Białaczowie


Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Członek ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2018 r.  
 • Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego w latach 1995-2000


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.
 • „Za zasługi dla piotrkowskiego okręgu łowieckiego”


Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Wykształcenie średnie. Wieloletni pracownik służby więziennej.

Członek PZŁ od 2006 roku.
Łowczy KŁ „Koliber” w Kłudzicach oraz podłowczy KŁ „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie, strażnika łowieckiego, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego – prowadzącego strzelanie.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich. Ukończone szkolenie z zakresu oceny wieku, zasad selekcji oraz wstępnej wyceny medalowej.

 • Członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Zwierzyny Płowej od 2012 roku.
 • Przewodniczący Komisji Hodowlanej.
 • Członek Komisji Wyceny Medalowej Trofeów.
 • Członek zespołu specjalistów do szacowania szkód łowieckich Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Delegat na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego z okręgu piotrkowskiego PZŁ.
 • Odznaczony brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Zbigniew Skrzek – wykształcenie wyższe-doktor nauk weterynaryjnych.

 • Członek PZŁ Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Piotrkowie Tryb. od 1974r.


Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Skarbnik Koła od 1976r. – 2006r.
 • Prezes Koła od 2006r. – 2016r.
 • Przewodniczący Komisji Hodowlanej przy ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 1990r. do 1995r.
 • Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2005r.
 • Przewodniczący Komisji Kynologicznej ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2015r.
 • Członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ od 2005r. – 2010r.
 • Członek Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Kynologicznej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Szkoleniowej od 2010r. – 2015r.
 • Członek ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2015r. – 2018r.
 • Członek ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2018r.  do chwili obecnej.


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 1983r.
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 1992r.
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – 1999r.
 • ZŁOM – 2008r.
 • Medal św. Huberta – 2003r.


Lektor kynologii myśliwskiej, międzynarodowy sędzia kynologiczny.