Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Zarząd okręgowy

Agnieszka Jackowska
Przewodnicząca Zarządu Okręgowego
Łowcza Okręgowa

Wykształcenie wyższe, mgr inż. zootechniki ze specjalnością hodowla koni i jeździectwo. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe i menedżerskie zdobywała pracując w Bieszczadzkim Parku Narodowym(14 lat na stanowisku kierownika Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego), w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie (inspektor) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie (inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt).

Jest członkiem Zrzeszenia od 2010 roku. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest instruktorem i sędzią strzelectwa myśliwskiego oraz ukończyła szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych. W latach 2015-2019 pełniła funkcję sekretarza Koła Łowieckiego „Gawra” w Lutowiskach, była również przewodniczącą Klubu Dian „Wadera” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie. Obecnie jest członkiem Koła Łowieckiego „Bażant” w Opocznie. Hoduje łajki zachodniosyberyjskie w hodowli DUMA DIANY FCI.

Wykształcenie średnie. Wieloletni pracownik służby więziennej.

Członek PZŁ od 2006 roku.
Łowczy KŁ „Koliber” w Kłudzicach oraz podłowczy KŁ „Błękitne Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim.

Posiada uprawnienia selekcjonerskie, strażnika łowieckiego, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego – prowadzącego strzelanie.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich. Ukończone szkolenie z zakresu oceny wieku, zasad selekcji oraz wstępnej wyceny medalowej.

 • Członek Komisji Oceny Prawidłowości Odstrzału Zwierzyny Płowej od 2012 roku.
 • Przewodniczący Komisji Hodowlanej.
 • Członek Komisji Wyceny Medalowej Trofeów.
 • Członek zespołu specjalistów do szacowania szkód łowieckich Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Delegat na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Łowieckiego z okręgu piotrkowskiego PZŁ.
 • Odznaczony brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.

Zbigniew Skrzek – wykształcenie wyższe-doktor nauk weterynaryjnych.

 • Członek PZŁ Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Piotrkowie Tryb. od 1974r.


Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Skarbnik Koła od 1976r. – 2006r.
 • Prezes Koła od 2006r. – 2016r.
 • Przewodniczący Komisji Hodowlanej przy ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 1990r. do 1995r.
 • Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2005r.
 • Przewodniczący Komisji Kynologicznej ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2015r.
 • Członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ od 2005r. – 2010r.
 • Członek Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Kynologicznej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Szkoleniowej od 2010r. – 2015r.
 • Członek ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2015r. – 2018r.
 • Członek ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2018r.  do chwili obecnej.


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 1983r.
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 1992r.
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – 1999r.
 • ZŁOM – 2008r.
 • Medal św. Huberta – 2003r.


Lektor kynologii myśliwskiej, międzynarodowy sędzia kynologiczny.