Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd okręgowy

Agnieszka Jackowska
Przewodnicząca Zarządu Okręgowego
Łowcza Okręgowa

Wykształcenie wyższe, mgr inż. zootechniki ze specjalnością hodowla koni i jeździectwo. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe i menedżerskie zdobywała pracując w Bieszczadzkim Parku Narodowym(14 lat na stanowisku kierownika Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego), w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie (inspektor) oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opocznie (inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt).

Jest członkiem Zrzeszenia od 2010 roku. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest instruktorem i sędzią strzelectwa myśliwskiego oraz ukończyła szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych. W latach 2015-2019 pełniła funkcję sekretarza Koła Łowieckiego „Gawra” w Lutowiskach, była również przewodniczącą Klubu Dian „Wadera” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie. Obecnie jest członkiem Koła Łowieckiego „Bażant” w Opocznie. Hoduje łajki zachodniosyberyjskie w hodowli DUMA DIANY FCI.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Wojciech Rychliński – wykształcenie wyższe-prawnik

 • Członek PZŁ  od 1980 r.
 • Członek kół łowieckich  ” Knieja” w Opocznie, „Kuropatwa” w Opocznie, „Jeleń” w Białaczowie


Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Członek ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2018 r.  
 • Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego w latach 1995-2000


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.
 • „Za zasługi dla piotrkowskiego okręgu łowieckiego”


Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Sierant  – wykształcenie średnie, przedsiębiorca, data wstąpienia do PZŁ: 10.07.2003.

Członek  Koła Łowieckiego „Koliber” w Kłudzicach:

 • 07.07.2005 – 23.04.2010 – podłowczy
 • 23.04.2010 – nadal – prezes

Funkcje pełnione w zarządzie okręgowym PZŁ:

 • 18.07.2015  – nadal – członek zarządu okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
 • 17.07.2015 – delegat na zjazd okręgowy
 • 07.2018 – delegat na zjazd okręgowy


Odznaczenia łowieckie

 • 23.07.2008 – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
 • 10.-9.2014 – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

blank

Zbigniew Skrzek – wykształcenie wyższe-doktor nauk weterynaryjnych.

 • Członek PZŁ Koło Łowieckie „DARZ BÓR” w Piotrkowie Tryb. od 1974r.


Pełnione funkcje w PZŁ:

 • Skarbnik Koła od 1976r. – 2006r.
 • Prezes Koła od 2006r. – 2016r.
 • Przewodniczący Komisji Hodowlanej przy ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 1990r. do 1995r.
 • Członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2005r.
 • Przewodniczący Komisji Kynologicznej ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2000r. – 2015r.
 • Członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ od 2005r. – 2010r.
 • Członek Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Kynologicznej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej od 2010r. – 2015r.
 • Członek Komisji Szkoleniowej od 2010r. – 2015r.
 • Członek ORŁ w Piotrkowie Tryb. od 2015r. – 2018r.
 • Członek ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. od 2018r.  do chwili obecnej.


Posiadane odznaczenia łowieckie:

 • Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej – 1983r.
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – 1992r.
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – 1999r.
 • ZŁOM – 2008r.
 • Medal św. Huberta – 2003r.


Lektor kynologii myśliwskiej, międzynarodowy sędzia kynologiczny.