Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

EGZAMINY dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej

ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. informuje, iż egzaminy dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

  • EGZAMIN PISEMNY (TEST WYBORU) – poniedziałek 21 listopada 2022godz. 8.00-10.00, sala szkoleniowa ZO PZŁ Piotrków Tryb., ul. Wierzejska 100
  • EGZAMIN USTNY –poniedziałek 21 listopada 2022, od godz.10:30, sala szkoleniowa ZO PZŁ Piotrków Tryb., ul. Wierzejska 100

 

Terminy egzaminów poprawkowych dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej:

  • EGZAMIN PISEMNY (TEST WYBORU) – poniedziałek 28 listopada 2022, godz. 8.00-10.00, sala szkoleniowa ZO PZŁ Piotrków Tryb., ul. Wierzejska 100
  • EGZAMIN USTNY -poniedziałek 28 listopada 2022, od godz.10:30, sala szkoleniowa ZO PZŁ Piotrków Tryb., ul. Wierzejska 100

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu poprawkowego w ww. terminach jest :

  • dostarczenie (osobiście lub pocztą elektroniczną) do dnia 23.11.2022 wniosku o przystąpienie do egzaminu  wraz z kopią dowodu osobistego
  • uiszczenie opłaty w wysokości 150 zł (przelew na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.).

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  z dn. 28 grudnia 2009 w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp