Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim przypomina kołom łowieckim już dzierżawiącym obwody, a także kołom łowieckim aktualnie niedzierżawiącym obwodów, ale zainteresowanym ich wydzierżawieniem, że w dniu 1 stycznia 2022 r. otwiera się termin na składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.

Z mocy obowiązujących przepisów (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw) aktualne dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do dnia 31 marca 2022 r.

Oznacza to, że rok 2022 jest ostatnim rokiem ich obowiązywania, zaś to, z mocy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, obliguje koła łowieckie zainteresowane dzierżawą do złożenia stosownego wniosku w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo jego największa część.

W związku ze zmianami w numeracji obwodów oraz przebiegiem granic, jakie wprowadzono Uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, przy wypełnianiu wniosków o dzierżawę obwodów prosimy sprawdzić numer obwodu, jego powierzchnię ogólną oraz powierzchnię po wyłączeniach.

Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

PLIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DN. 28 WRZEŚNIA 2021

Udostępnij
Twitter
WhatsApp