Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski

Zapisy na szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania-LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

UWAGA! LIMIT MIEJSC WYCZERPANY! Prosimy nie przesyłać zgłoszeń.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb. informuje, iż rozpoczyna zapisy na szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania.

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  14.10.2022 r. 

Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 16.00,  w soboty i niedziele od godz. 10.00, w sali szkoleniowej ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb., ul. Wierzejska 100.

Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany mailowo w późniejszym terminie.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy wyłącznie  mailowo na adres  zo.piotrkowtryb@pzlow.pl, w tytule maila  ,,IMIĘ i NAZWISKO-kurs na selekcjonera”.  W treści maila prosimy o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • nr leg. PZŁ

Adres mailowy, z którego przysłane zostanie zgłoszenie traktowany będzie jako adres kontaktowy do kandydata.

Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  dnia 20.09.2022

Po otrzymaniu informacji zwrotnej z ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. o przyjęciu na szkolenie prosimy o niezwłoczne uiszczenie opłaty za szkolenie  wysokości 600 zł na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb.: Bank PEKAO S.A. o/Piotrków Tryb. nr 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs na selekcjonerów

Brak zaksięgowanej wpłaty do dnia 20.09.2022 skutkować będzie nie przyjęciem na szkolenie.

 

Opłata za szkolenie obejmuje

  1. Wykłady.
  2. Materiały szkoleniowe.
  3. Egzaminy: pisemny, ustny.

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp