Dotychczasowe obwody łowieckie i dzierżawy jeszcze przez rok!