Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

ELIMINACJE LIGI STRZELECKIEJ-REGION V

ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. serdecznie zaprasza zawodników z ZO: KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SIERADZ, KRAKÓW, TARNÓW, NOWY SĄCZ, BIELSKO-BIAŁA na Eliminacje Ligi Strzeleckiej 2022 dla regionu V.

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100 w dniu 21 maja 2022 (sobota).

7:30 – wydawanie numerów w sekretariacie zawodów

8:30 – otwarcie zawodów

9:00 – rozpoczęcie strzelań

Udział w zawodach warunkuje zgłoszenie telefoniczne oraz opłata wpisowego w kwocie 200 zł od każdego uczestnika.

Zgłoszenia telefoniczne: (44) 646 43 76, pon. – pt., 8.00-15.00 do dnia 18 maja 2022r.

Opłatę wpisowego należy uiszczać przelewem na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. do dnia 18 maja 2022r.

  • Nr konta: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207

W tytule przelewu należy podać „Eliminacje Ligi Strzeleckiej” oraz imię i nazwisko, klasę strzelecką oraz Okręg PZŁ i nr legitymacji PZŁ.

Organizator prowadzi listę zawodników według kolejności zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego.

Limit uczestników wynosi 120 osób.

Zamknięcie listy zawodników oraz losowanie numerów startowych odbędzie się 19 maja 2022r. Nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach zawodników w dniu zawodów.

Organizatorzy nie przewidują zwrotu wpisowego, wyjątek stanowi sytuacja, w której zawody zostaną odwołane z winy organizatora lub ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, wtedy wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na rachunek płatnika.

REGULAMIN ZAWODÓW

Udostępnij
Twitter
WhatsApp