Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ W SPRAWIE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI

Dotychczas Zarząd Główny nie włączał się do polemik pojawiających się w sieci na różnego rodzaju portalach, czy też w artykułach. Jednakże wszystko ma swoje granice.

Czy można mieć zaufanie do osoby,  która publicznie przekazuje nieprawdziwe informacje? Czemu ma służyć takie zachowanie? A może inaczej, komu ono ma służyć? Z pewnością nie myśliwym zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim.

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej winien być osobą rzetelną, wręcz wzorem dla myśliwych. Tymczasem w oficjalnym wystąpieniu prezesa NRŁ pojawiają się takie nieprawdziwe stwierdzenia:
„Zarząd Główny PZŁ robi sobie zupełnie co chce. Naczelna Rada Łowiecka, do zadań której należy nadzór nad działalnością Zarządu Głównego, nie ma dzisiaj żadnego wpływu na działania władz związku. Dość powiedzieć, że nie otrzymaliśmy jeszcze sprawozdania finansowego za rok 2020. Dobrze Pan słyszał nie za 2021, ale za 2020” – Paweł Piątkiewicz dla portalu niezależna.pl (Cytat z artykułu z dnia 24 marca 2022 roku – „Batalia wewnątrz Polskiego Związku Łowieckiego. Jak rozwinie się sytuacja?”)

W jakim celu Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Paweł Piątkiewicz rozpowszechnia nieprawdę?
Faktem jest, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało przekazane przez Zarząd Główny do Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 1 grudnia 2021 roku.  Wcześniej nie było to możliwe, ponieważ podlegało badaniu przez biegłych rewidentów. Termin wykonania badania przez biegłego rewidenta wynikał z zaniechań Naczelnej Rady Łowieckiej w zakresie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 rok, które było procedowane przez NRŁ przez prawie 8 miesięcy!  Nie jest przecież możliwe aby biegły rewident rozpoczął badanie zanim nie zostanie zatwierdzone sprawozdanie za rok poprzedni! (Bilans zamknięcia roku poprzedniego jest bilansem otwarcia roku następnego).

Należy podkreślić, że termin wykonania kolejnego badania bilansu Zrzeszenia jest zagrożony. Już 17 stycznia 2021 roku Zarząd Główny skierował do Naczelnej Rady Łowieckiej wniosek o wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań za lata 2021- 2022.

Wybór przez Radę nie został dokonany z uwagi na nieuprawnione odwołanie ostatniego posiedzenia przez Pawła Piątkiewicza, Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020 było jednym z punktów porządku obrad, ustalonego przez prezydium NRŁ posiedzenia NRŁ w dniu 22 marca 2022 roku, a odwołanego bezprawnie przez Prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza.
Zarząd Główny PZŁ potrzebuje współpracy i terminowych decyzji Naczelnej Rady Łowieckiej, gdyż wiąże się to po prostu z właściwym zarządzaniem Zrzeszeniem.

Poniżej przedstawiamy kalendarz procedowania pod przewodnictwem Pawła Piątkiewicza.

Zagadnienia związane z kontrolami przeprowadzanymi przez Komisję Nadzoru i Kontroli Naczelnej Rady Łowieckiej wyjaśnia załączony dokument, z którego bezsprzecznie wynika, iż prowadzona kontrola jest w trakcie, lecz w zawieszeniu z powodu kolejnej fali epidemii wirusa Covid-19.
Niniejszy dokument, który stanowi informację w sprawie KNiK NRŁ wskazuje jednocześnie na inne kwestie dotyczące kontroli, które jednoznacznie wykazują brak złej woli ze strony ZG PZŁ odnośnie przeprowadzenia czynności kontrolnych, a jedynie trzymania się litery prawa w rzeczonej kwestii. Omawiane pismo sporządzone zostało dnia 21-03-2022 roku.
Załączamy też pełną treść pisma ZG PZŁ L.dz. 115/21/ SŁK skierowanego do KNiK NRŁ z dnia 20-10-2021, do którego to dokumentu odwołuje się KNiK NRŁ w wymienionych wcześniej informacjach.

PISMO KNIK W SPRAWIE KONTROLI DO NRŁ 

PISMO DO KOMISJI NADZORU I KONTROLI

Dlaczego Paweł Piątkiewicz, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej kłamie? Czy na tyle nie szanuje myśliwych aby przekazywać im nieprawdę?

Działania takie prowadzą do postrzegania Polskiego Związku Łowieckiego jako skonfliktowanej i podzielonej organizacji, która nie potrafi sobie poradzić z wewnętrznymi wyimaginowanymi problemami. W związku z tym jesteśmy atakowani i pomawiani przez ludzi, którzy są zainteresowani zniszczeniem obecnego modelu łowiectwa w Polsce. Duży udział w wywoływaniu chaosu mają osoby, które w przeszłości samowładnie kierowały Zrzeszeniem.

Zarząd Główny nie będzie ustosunkowywał się do publikacji byłego prezesa spółki Łowiec Polski – Pawła G., albowiem nie będzie schodził do poziomu artykułów prezentowanych przez w/w na portalu należącym do fundacji, która jest personalnie powiązana z prominentami PZŁ sprzed 2018r.

Wiedząc, że jest on stałym i wiernym czytelnikiem naszej strony, korzystamy w tym miejscu z okazji i zachęcamy Pawła G. do odwagi w odbiorze korespondencji sądowej w przedmiocie pozwów o naruszenie dóbr osobistych członków Zarządu Głównego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp