Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

MINISTERSTWO KLIMATU i ŚRODOWISKA – nowelizacja przepisów

Informujemy o ukazaniu się nowych rozporządzeń MKiŚ, zmieniających dotychczasowe akty prawne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

DLŁ-WŁ.011.11.2022.HH z 1 kwietnia 2022 r. – MKiŚ

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych – D20220696

Nowelizacja rozporządzenia oznacza, że z listy gatunków łownych znikają: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne – D20220714

Rozporządzenie to oznacza, że norka amerykańska (wizon amerykański) pozostała na liście zwierząt łownych z całorocznym okresem polowań.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – D20220717

Rozporządzenie to określa nowy wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz nowy wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. We wzorze upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego myśliwy, który otrzyma upoważnienie do wykonywania polowania na gatunki łowne może na to samo pozwolenie pozyskiwać inwazyjne gatunki obce (IGO). Wpisuje je tylko w kolumnie 8., czyli w sprawozdaniu z polowania indywidualnego, gdzie podaje gatunek z listy IGO, liczbę pozyskanych sztuk, datę, godzinę i miejsce polowania oraz opis formy poroża.

Natomiast we wzorze książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym data i godzina zakończenia polowania indywidualnego w przypadku polowania nocnego musi być dokonana do godziny 9.00. Jednocześnie książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym została rozszerzona o sprawozdania z polowania indywidualnego o gatunki IGO.

Ponadto informujemy , że ukazały się nowe druki książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym oraz upoważnień do polowania indywidualnego. Zachęcamy do korzystania z systemu kół łowieckich (www.systemkl.pzlow.pl), z którego można drukować upoważnienia, bez konieczności zakupu druków.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp