Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie-SĘDZIA INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO, PROWADZĄCY STRZELANIE

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb., w oparciu o uchwałę NRŁ nr 358/2021  z dn. 10.05.2021r.,  informuje o organizacji szkolenia  dla Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w Polskim Związku Łowieckim, które odbędzie się w dniach 4 – 6 marca 2022 r.

LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA!!!!

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA KURSIE!!!

Szkolenie skierowane jest do osób z co najmniej 5-letnim stażem w Polskim Związku Łowieckim.

Szkolenie przeprowadzone będzie w trybie hybrydowym:

  • Część teoretyczna z  zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie przeprowadzona on-line  4. marca, od godz. 15.00
  • Część teoretyczna i praktyczna będzie przeprowadzona stacjonarnie na strzelnicy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wierzejska 100.

5 marca (sobota) – godz. 9.00 – 16.00

6 marca (niedziela)  – godz. 9.00 – 16.00

Egzamin odbędzie się 6. marca 2022,   po zakończeniu zajęć praktycznych.

Zapisy proszę kierować na mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl,  podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny do platformy szkoleniowej.

Odpłatność za kurs wynosi 600 zł za osobę, płatne przelewem na konto ZO PZŁ  w Piotrkowie Tryb. do dnia 25.02.2022 r. Ilość miejsc ograniczona.

Nr konta do wpłat: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „Imię i nazwisko-szkolenie strzeleckie”.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Udostępnij
Twitter
WhatsApp