Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie uzupełniające-PROWADZĄCY STRZELANIE

Zarząd Okręgowy PZŁ w  Piotrkowie Tryb., w oparciu o zapisy § 3 pkt. 2 Uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 256/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie „Regulaminu uzyskiwania uprawnień sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie w Polskim Związku Łowieckim”,  organizuje w dniu 04.03.2022 (piątek),  od godz.15.00 (w trybie on-line)  szkolenie uzupełniające dla uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie w zakresie pomocy medycznej. Szkolenie skierowane jest do osób, które uzyskały tytuł sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu w celu nabycia uprawnień „Prowadzącego strzelanie”.

Tematyka 6-godzinnych zajęć z zakresu „Pomoc medyczna” obejmuje:

Funkcjonowanie organizmu ludzkiego- witalne organy (fizjologia i anatomia)

Rodzaje urazów mechanicznych i sposoby ich opatrywania

Poprawna informacja o zdarzeniu

Tamowanie krwawienia (opatrunki hemostatyczne, stazy taktyczne itd.)

Zabezpieczenie poszkodowanego

Transport poszkodowanego

Traktowanie osób odwodnionych i w stanie hipotermii

Zachowanie wobec osób dotkniętych epilepsją, udarem lub zawałem

Zapisy proszę kierować na mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl,  podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny do platformy szkoleniowej.

Odpłatność za kurs wynosi 200 zł za osobę płatne przelewem na konto ZO PZŁ  W Piotrkowie Tryb. do dnia 25.02.2022 r.

Nr konta do wpłat: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 z dopiskiem „Imię i nazwisko-szkolenie uzupełniające”.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp