Komunikat Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa